Soluții inovatoare de digitalizare pentru companii
e invoice article ro
Quick Tips

Tot ce trebuie să știi despre facturi

Facturile sunt documente esențiale în mediul de afaceri, asigurând transparența, legalitatea și claritatea tranzacțiilor comerciale. Ele detaliază produsele sau serviciile furnizate, prețurile, cantitățile și suma totală datorată, servind ca dovadă oficială a tranzacțiilor.

În continuare, vom discuta despre ce este factura, importanța facturilor, tipurile comune de facturi, elementele constitutive ale unei facturi, pașii pentru emiterea unei facturi corecte și vom răspunde la unele dintre cele mai comune întrebări.

Ce este o factură și de ce este importantă în mediul de afaceri

Pentru cei care vor să știe ce este o factură, ei bine, factura este un document comercial emis de un vânzător către un cumpărător, care detaliază produsele sau serviciile furnizate, prețurile, cantitățile și suma totală datorată.

Facturile joacă un rol esențial în mediul de afaceri, având multiple funcții și beneficii:

 • Dovadă de tranzacție: Factura servește ca dovadă oficială a unei tranzacții comerciale, fiind esențială în cazul unor dispute sau clarificări între părți.
 • Document contabil: Este vitală pentru evidențele contabile ale unei firme, ajutând la calcularea corectă a veniturilor și a cheltuielilor, precum și la întocmirea situațiilor financiare.
 • Cash flow management: Prin emiterea și gestionarea facturilor, o afacere poate monitoriza veniturile și plățile, facilitând gestionarea eficientă a fluxului de numerar.
 • Conformitate legală: Facturile sunt necesare pentru respectarea legislației fiscale și comerciale, asigurând raportarea corectă a impozitelor și contribuțiilor.
 • Urmărirea inventarului: Ajută la monitorizarea stocurilor de produse și a serviciilor prestate, contribuind la o mai bună gestionare a resurselor și a aprovizionării.

Facturile sunt esențiale pentru buna funcționare a oricărei afaceri, asigurând transparență, conformitate și eficiență în gestionarea tranzacțiilor comerciale.

Tipuri de facturi

Facturile sunt instrumente esențiale în cadrul afacerilor, existând mai multe tipuri adaptate nevoilor specifice ale diferitelor tranzacții. Printre cele mai comune tipuri de facturi se numără facturile standard și facturile proforme.

Facturi standard

Facturile standard, numite și facturi fiscale , sunt cele mai des utilizate în tranzacțiile comerciale. Acestea reprezintă documente oficiale emise de un vânzător către un cumpărător după furnizarea bunurilor sau serviciilor.

O factură standard include detalii esențiale precum: datele de contact ale vânzătorului și cumpărătorului, descrierea produselor sau serviciilor livrate, cantitățile, prețurile unitare, suma totală datorată, termenele de plată și detaliile despre taxele aplicabile (de exemplu, TVA).

Factura standard este esențială pentru contabilitatea unei afaceri, oferind o evidență clară a veniturilor și cheltuielilor și ajutând la calcularea și raportarea impozitelor. De asemenea, aceasta servește ca dovadă legală a tranzacției și poate fi utilizată pentru rezolvarea disputelor comerciale.

Facturi proforme

Dacă te întrebi ce este factura proformă, ei bine, află că facturile proforme sunt documente neoficiale emise înainte de livrarea bunurilor sau serviciilor. Acestea nu reprezintă o cerere de plată, ci mai degrabă o ofertă sau o estimare a costurilor implicate în tranzacție.

Factura proformă include detalii similare cu factura standard, cum ar fi descrierea produselor sau serviciilor, cantitățile, prețurile unitare și totalul estimat. Totuși, nu are valoare contabilă și nu se înregistrează în evidențele financiare ale companiei.

Facturile proforme sunt utile în diverse situații, cum ar fi atunci când un client solicită o ofertă detaliată înainte de a lua decizia de cumpărare sau când este necesară o aprobare internă pentru achiziție. Acestea oferă claritate și transparență, permițând clientului să înțeleagă costurile implicate și să planifice bugetul corespunzător.

De asemenea, facturile proforme sunt folosite frecvent în tranzacțiile internaționale pentru a facilita procesul de vamă, unde autoritățile solicită o estimare a valorii bunurilor importate.

Prin urmare, ambele tipuri de facturi, standard și proforme, joacă roluri esențiale în mediul de afaceri. Factura standard este un document oficial necesar pentru evidențele contabile și conformitatea legală, în timp ce factura proformă oferă o imagine preliminară a costurilor, facilitând planificarea și negocierea tranzacțiilor.

Utilizarea corectă a fiecărui tip de factură poate îmbunătăți semnificativ eficiența și transparența proceselor comerciale.

Elementele unei facturi

O factură este un document esențial în tranzacțiile comerciale, având mai multe elemente care asigură claritatea și legalitatea. Iată principalele elemente ale unei facturi, detaliate, pentru a ști cum se face o factură:

1. Datele de identificare ale părților

 • Numele și adresa vânzătorului și cumpărătorului: Aceste informații permit identificarea clară a părților implicate în tranzacție.
 • Codul de identificare fiscală (CIF): Atât vânzătorul, cât și cumpărătorul trebuie să aibă un CIF pentru conformitatea fiscală.

2. Numărul și data facturii

 • Numărul facturii: Un identificator unic care permite urmărirea și identificarea rapidă a documentului.
 • Data emiterii: Data când se emite factura indică momentul în care factura a fost generată, esențială pentru termenele de plată și raportările fiscale.

3. Descrierea bunurilor sau serviciilor

 • Detalii despre produse sau servicii: O descriere clară și detaliată a fiecărui articol sau serviciu furnizat, inclusiv cantitățile.
 • Prețurile unitare: Costul fiecărui produs sau serviciu pe unitate de măsură.

4. Suma totală datorată

 • Subtotalul: Suma totală a tuturor produselor sau serviciilor, înainte de aplicarea taxelor.
 • Taxele aplicabile: TVA-ul și alte taxe relevante specificate separat.
 • Totalul general: Suma finală datorată, incluzând toate taxele.

5. Termeni și condiții de plată

 • Termenul de scadență: Data până la care suma trebuie plătită.
 • Detalii despre modalitățile de plată: Informații despre cum poate fi efectuată plata (transfer bancar, card de credit, numerar etc.).

6. Alte informații relevante

 • Note suplimentare: Pot include politici de returnare, garanții sau alte condiții speciale.
 • Semnături și ștampile: În unele cazuri, semnăturile sau ștampilele pot fi necesare pentru validarea facturii.

Odată ce ai aflat ce trebuie să conțină o factură, trebuie să știi că aceste elemente asigură transparența și claritatea în tranzacțiile comerciale, protejând atât vânzătorul, cât și cumpărătorul. Fiecare componentă contribuie la integritatea documentului, facilitând gestionarea contabilă și conformitatea legală.

Cum se emite o factură

Emiterea unei facturi este un proces esențial pentru orice afacere, asigurând atât legalitatea, cât și claritatea tranzacțiilor comerciale. În România, facturile trebuie să respecte anumite reguli și proceduri pentru a fi valide, motiv pentru care este foarte important cum faci o factură. Iată pașii detaliați pentru emiterea unei facturi:

1. Colectează informațiile necesare

Pentru a emite o factură corectă, trebuie să ai la îndemână:

 • Datele părților implicate: Numele complet și adresele atât ale vânzătorului, cât și ale cumpărătorului. Include codurile de identificare fiscală (CIF) ale ambelor părți.
 • Detalii despre produse sau servicii: O descriere clară a bunurilor sau serviciilor furnizate, cantitățile și prețurile unitare.

2. Folosește un șablon de factură

Utilizarea unui șablon standardizat sau a unui software de facturare te ajută să te asiguri că toate informațiile necesare sunt incluse și aranjate corect. Un șablon de factură va avea toate câmpurile predefinite, reducând riscul de a omite informații esențiale.

3. Completează datele

Pe baza informațiilor colectate, completează următoarele:

 • Numărul facturii: Atribuie un număr unic, în ordine secvențială, pentru fiecare factură emisă.
 • Data emiterii: Indică data la care a fost emisă factura.
 • Descrierea produselor/serviciilor: Include detalii despre fiecare articol sau serviciu, cantitățile și prețurile unitare.
 • Subtotalul: Calculează suma totală a produselor sau serviciilor înainte de aplicarea taxelor.
 • Taxele aplicabile (TVA): Specifică procentul de TVA și suma aferentă.
 • Totalul general: Suma finală datorată, incluzând toate taxele.

4. Adaugă termeni și condiții

Specifică termenii și condițiile de plată:

 • Termenul de plată: Indică data până la care factura trebuie achitată (de exemplu, 30 de zile de la data emiterii).
 • Modalitățile de plată: Detaliază opțiunile de plată disponibile (transfer bancar, numerar, card de credit etc.) și oferă detaliile necesare, cum ar fi numărul contului bancar.

5. Verifică și emite factura

După ce ai completat toate informațiile, revizuiește factura pentru a te asigura că totul este corect și complet. După verificare, emite factura:

 • Tipărește factura: Dacă preferi un format fizic.
 • Trimite factura electronic: În format PDF prin e-mail sau utilizând un sistem de facturare electronică.

6. Înregistrează factura

După emiterea facturii, este important să o înregistrezi în evidențele contabile ale companiei pentru:

 • Raportare fiscală: Asigurarea conformității cu reglementările fiscale și pentru calcularea corectă a impozitelor.
 • Monitorizarea plăților: Urmărirea plăților primite și a celor în așteptare pentru o mai bună gestionare a fluxului de numerar.

Acești pași te vor ajuta să emiți facturi corecte și conforme cu legislația din România, asigurând transparență și eficiență în gestionarea tranzacțiilor comerciale.

Întrebări frecvente

Ce este soldul unei facturi

Dacă te întrebi ce înseamnă sold la factură, află că este vorba de suma totală de bani care este încă datorată pe respectiva factură. Aceasta este diferența dintre valoarea totală a facturii și orice plăți parțiale efectuate deja.

Soldul poate fi pozitiv (suma încă datorată de cumpărător) sau zero (dacă factura a fost plătită integral). Este esențial pentru monitorizarea și gestionarea plăților restante.

De la ce valoare se emite o factură cu TVA?

În România, orice factură emisă de un contribuabil înregistrat în scopuri de TVA trebuie să includă TVA, indiferent de valoarea facturii. Nu există o valoare minimă a facturii sub care să nu fie necesară aplicarea TVA. Dacă firma ta este plătitoare de TVA, toate facturile emise trebuie să reflecte acest lucru prin includerea TVA-ului aferent tranzacției, conform cotelor aplicabile.

Sperăm că te-am lămurit de la ce sumă se emite factura fiscală cu TVA.

Ce este o factură curentă

Dacă te întrebi ce înseamnă factura curentă, află că este vorba de un document emis periodic (de obicei lunar) de furnizorii de servicii recurente, cum ar fi utilitățile (electricitate, apă, gaz), telecomunicațiile (telefonie, internet) sau abonamentele la diverse servicii.

Aceasta detaliază consumul și costurile asociate cu perioada de facturare, indicând suma totală datorată pentru serviciile furnizate în acea perioadă.

Care sunt consecințele neconsemnării unei facturi

Neconsemnarea unei facturi poate avea consecințe grave, inclusiv sancțiuni fiscale și amenzi din partea autorităților fiscale, pierderea deductibilității TVA-ului și a cheltuielilor aferente, precum și afectarea evidențelor contabile, ceea ce poate duce la dificultăți în gestionarea fluxului de numerar și a raportărilor financiare.

De asemenea, poate afecta relațiile cu partenerii de afaceri și credibilitatea companiei.

Așadar, mai bine este să faci totul corect, astfel încât să nu fie necesar să afli ce se întâmplă dacă nu înregistrezi o factură în contabilitate.

Gestionarea corectă a facturilor este esențială pentru succesul și conformitatea unei afaceri. De la emiterea corectă și completă a facturilor, inclusiv TVA-ul, până la înțelegerea diferitelor tipuri de facturi și importanța fiecărui element, toate acestea contribuie la transparență, eficiență și legalitate în tranzacțiile comerciale.

Prin urmare, familiarizarea cu aceste aspecte este vitală pentru a evita sancțiunile și a asigura o gestionare eficientă a resurselor financiare. Facturile nu sunt doar simple documente, ci instrumente indispensabile pentru administrarea corectă a oricărei afaceri.