REGULAMENT
Infinite eInvoicing Lite

1. Definiții
 1. Vânzător – societatea Infinite Sp. z o. o. o. cu sediul social în Lublin, str. Projektowa 1, Lublin 20-209, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Național Judiciar ținut de Judecătoria Raională Lublin – Est din Lublin cu sediul în Świdnik, Secția a VI-a Economică a Registrului Național Judiciar sub numărul KRS 0000016222, cu NIP [CIF] 9461894773, REGON: 430801543
 2. Contractant – înseamnă o persoană fizică care desfășoară activitate comercială, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică care:
  1. este înscrisă în Evidența Centrală și Informația privind Activitatea Comercială sau în Registrul Antreprenorilor din Registrul Național Judiciar și
  2. prin intermediul Magazinului încheie un contract cu Vânzătorul în scopul direct legat de activitatea sa profesională sau comercială.
 1. Magazin – înseamnă magazinul online administrat de către Vânzător, care funcționează la următoarea adresă: paperlesslite.pl
 2. Aplicație – înseamnă produsele oferite de către Vânzător prin intermediul Magazinului, în conformitate cu informațiile pe site-ul paperlesslite.pl
 3. Listă de prețuri – înseamnă lista de Aplicații cu denumirile și prețurile acestora, aflată pe site-ul paperlesslite.pl
 4. Preț – înseamnă valoarea brută, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și acciza, dacă este cazul, exprimată în zloți polonezi, pe care Contractantul este obligat să o plătească Vânzătorului pentru obiectul contractului.
 5. Comandă – înseamnă o ofertă, în sensul articolelor 66 și 661 din Codul civil, adresată Vânzătorului de către Contractant în forma electronică, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, privind achiziționarea accesului la Aplicații, depusă în condițiile specificate în Regulament.
 6. Zile lucrătoare – zile de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din Polonia.
 7. Ore de lucru – orele de la 8:00 la 16:00 în Zilele Lucrătoare.
 8. Cont – contul Contractantului deschis în Magazin ca urmare a procesului de înregistrare.
 9. Serviciu – site-ul web al Magazinului Vânzătorului.
 10. Regulament – prezentul regulament care definește condițiile de utilizare a Magazinului.
 11. Contractantul cu drepturi de consumator – o persoană fizică care efectuează acte juridice, legate direct de activitatea sa comercială, atunci când din conținutul acestui act reiese că acesta nu prezintă pentru această persoană un caracter profesional, rezultat, în special, din obiectul activității sale comerciale, pus la dispoziție în baza prevederilor despre Evidența Centrală și Informația privind Activitatea Comercială.
2. Informații despre Magazin
 1. Magazinul Infinite eInvoicing Lite este administrat de către Vânzător și funcționează la adresa www.paperlesslite.pl.
 2. UtilizareaMagazinului este posibilă cu ajutorul echipamentelor informatice cu software actualizat, cu acces la Internet, prin intermediul browserelor web cu următoarele versiuni minime: ultima versiune disponibilă a Microsoft Edge, ultima versiune disponibilă a Mozilla Firefox, ultima versiune disponibilă a Google Chrome, Safari.
 3. Numai Contractanții care îndeplinesc condițiile specificate la paragraful 1 pct. 2 au dreptul de a plasa Comenzi în Magazin.
 4. Regulamentul stabilește regulile pentru încheierea și executarea contractelor încheiate în Magazin.
 5. Pentru problemele legate de utilizarea Magazinului, puteți să ne contactați prin e-mail: info@paperlesslite.pl
3. Deschiderea unui Cont
 1. Plasarea unei Comenzi și achiziționarea accesului la Aplicații sunt posibile după deschiderea Contului.
 2. Pentru a deschide un Cont, Contractantul trebuie să completeze un formular de înregistrare aflat pe site-ul web al Magazinului, să indice un nume de utilizator unic și o parolă, cu ajutorul cărora va fi posibilă conectarea la Cont.
 3. Completarea și acceptarea formularului de înregistrare și a Regulamentului Magazinului echivalează cu declarație prin care Cumpărătorul declară că este un întreprinzător și că va face achiziții în Magazin numai în scopul direct legat de activitatea sa profesională sau comercială.
4. Plasarea unei Comenzi
 1. Puteți plasa o Comandă în Magazin după conectare la Cont.
 2. Comenzile pot fi plasate 24 de ore pe zi, în fiecare zi a săptămânii.
 3. Vânzătorul admite – după o informare prealabilă plasată în Magazin – desemnarea Zilelor lucrătoare în care Comenzile nu vor fi realizate.
 4. După ce selectează Aplicațiile la care dorește să cumpere acces, Contractantul plasează o comandă folosind tasta „CUMPĂRĂ”.
 5. Condiție necesară pentru plasarea unei comenzi este acceptarea Regulamentului Magazinului în versiunea în vigoare la momentul plasării Comenzii.
 6. Prin apăsarea butonului „CUMPĂRĂ”, se plasează o comandă obligatorie pentru accesul la Aplicații. Contractantul este redirecționat către site-ul web al operatorului de plăți, unde este înregistrat și verificat cardul de plată al Contractantului. După o verificare pozitivă, Aplicația este Activată.
 7. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se realizează prin trimiterea către Contractant la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare, a confirmării de acceptare a Comenzii spre realizare, indicând accesul comandat la Aplicații, data până la care va beneficia de versiunea gratuită, precum și informația când va fi încasată prima plată. Această acceptare echivalează cu acceptarea de către Vânzător a ofertei depuse de către Contractant.
 8. După acceptarea Comenzii în conformitate cu pct. 7, Contractantul va putea utiliza Aplicația achiziționată după ce se conectează la Magazin. După ce se conectează la Magazin, Contractantul vede lista de Aplicații comandate. În cazul în care Aplicația este achitată, statutul „Activ” este vizibil, ceea ce înseamnă că poate fi utilizată. Totul se desfășoară în cadrul Magazinului Paperlesslite.pl
 9. În prima zi după încheierea perioadei de utilizare gratuită a Aplicației, de pe cardul Contractantului se va percepe plata în avans pentru o luna de utilizare a Aplicației, cu excepția cazului în care Contractantul renunță la utilizarea Aplicației la sfârșitul perioadei de utilizare gratuită, după modul specificat la par. 5 alin. (7). Plățile ulterioare, pentru fiecare lună ulterioară de utilizare a Aplicației, sunt percepute în avans.
 10. Regulamentul în versiunea în vigoare la momentul plasării Comenzii, face parte integrantă din Contract.
5. Contract
 1. Informațiile conținute în Magazin au caracterul unei invitații pentru încheierea contractului, în conformitate cu art. 71 din Codul civil.
 2. Prin plasarea Comenzii, Contractantul face o ofertă Vânzătorului de a cumpăra acces la Aplicația care face obiectul Comenzii.
 3. Contractul se încheie la primirea de către Contractant a declarației Vânzătorului de acceptare a ofertei Contractantului de a achiziționa accesul la Aplicația care face obiectul comenzii.
 4. În cadrul Contractului încheiat în modul menționat anterior, Vânzătorul se angajează să onoreze Comanda în conformitate cu conținutul Comenzii indicat Contractantului în acceptarea Comenzii.
 5. Utilizarea Aplicației este gratuită pentru o perioadă de 30 de zile de la data la care cardul de plată a fost înregistrat și confirmat.
 6. Cu 3 zile înainte de sfârșitul perioadei de utilizare gratuită a Aplicației, Contractantul va primi un e-mail de atenționare că perioada de utilizare gratuită a Aplicației se apropie de sfârșit și că cardul său va fi debitat pentru luna următoare, cu excepția cazului în care Contractantul anulează utilizarea Aplicației în modul specificat la alin. (7).
 7. Indiferent dacă Contractantul dorește să renunțe la utilizarea Aplicației în timpul perioadei gratuite sau după ce a început deja perioada cu plată, procesul de reziliere a utilizării Aplicației decurge în modul următor:
  • Pe lista de servicii, Contractantul face clic pe tasta „Renunță”
  • Contractantul primește un chestionar pe care trebuie să îl completeze precizând motivul pentru care renunță la serviciu
  • După ce a completat chestionarul, i se afișează o fereastră cu întreabarea dacă sigur dorește să renunțe la Aplicația selectată
  • În cazul în care Contractantul confirmă acest lucru, în detaliile serviciului apare informația despre renunțare și până la ce dată va fi furnizat serviciul
  • Serviciul continuă până la sfârșitul perioadei curente (gratuite sau cu plată)
  • După expirarea perioadei de utilizare gratuită sau cu plată, accesul la Aplicație este blocat. Aplicația reapare în secțiunea „De cumpărat”
  • După anularea serviciului, Vânzătorul păstrează datele Contractantului pentru o perioadă de 6 luni, după care acestea sunt șterse.
 1. Contractantul se obligă să plătească Prețul în cazul în care intenționează să utilizeze Aplicația după expirarea perioadei gratuite.
 2. În cazul în care Operatorul de plăți nu confirmă cardul de plată, după 30 de minute Aplicația are statutul „Neachitat” și se poate face o altă încercare de plată. (În cazul în care începe următoarea perioadă de plată și Contractantul nu și-a asigurat fonduri pe card, după patru încercări nereușite de perceperea sumei cuvenite, Serviciul este dezactivat și are statutul „Neachitat”).
6. Disponibilitatea Serviciilor
 1. În cazul în care Vânzătorul nu poate realiza Comanda la termenul indicat în Magazin, Contractantul va fi informat despre acest fapt imediat prin e-mail.
 2. În acest caz, Contractantul are dreptul de a anula Comanda în termen de 2 zile de la primirea e-mailului.
7.Prețuri
 1. Prețurile afișate pe site-ul web al Magazinului sunt exprimate în zloți polonezi.
  Prețul este indicat ca sumă brută; lângă Prețul brut se indică valoarea netă, fără TVA.
 2. Prețurile din Lista de Prețuri sunt obligatorii și nu pot fi negociate.
 3. Contravaloarea Comenzii înseamnă plata a 100% din valoarea Prețului.
8. Modul de plată:
 1. Plata se face în avans pentru o lună de utilizare a Aplicației selectate.
 2. Contractantul poate efectua plată cu cardul de plată prin intermediul serviciului Operatorului de plăți. Vânzătorul face posibilă utilizarea codului promoțional în conformitate cu următoarele reguli de utilizare a codurilor promoționale:
  • Codurile promoționale nu sunt mijloace de plată; ele permit utilizarea gratuită a Aplicației pentru o perioadă limitată de timp,
  • Vânzătorul poate furniza Contractantului un cod promoțional: în cadrul unei promoții organizate sau prin acord individual cu Contractant,
  • Codul promoțional poate fi folosit la plasarea unei Comenzi,
  • Codul promoțional nu poate fi schimbat pe echivalentul bănesc, în totalitate sau parțial, și nu poate fi returnat Vânzătorului,
  • Codul promoțional este activ din momentul în care este furnizat Contractantului,
  • Cumpărătorul are dreptul de a utiliza codul promoțional o singură dată la cumpărături în Magazin,
  • Codurile promoționale nu se cumulează; nu puteți utiliza mai mult de un cod pentru o achiziție,
  • Valabilitatea codului promoțional este determinată de fiecare dată cîn clipa în care acesta este transmis Contractantului,
  • Pentru a utiliza codul promoțional, trebuie să introduceți șirul de caractere indicat în câmpul „Am codul promoțional” atunci când plasați o Comandă, și apoi să utilizați tasta „UTILIZEAZĂ CODUL PROMOȚIONAL”,
  • În cazul renunțării la contractul încheiat cu ajutorul unui cod promoțional, Contractantului i se va rambursa valoarea produsului, care figurează pe factură.
 3. Vânzătorul nu este proprietarul sistemului operatorului de plăți. Reclamațiile referitoare la acest sistem sunt examinate în conformitate cu regulamentul disponibil pe site-ul web al operatorului de plăți.
 4. Furnizorii de servicii de procesare a plăților electronice sunt operatorii de plăți enumerați mai jos:
  • Stripe – Sediul central South San Francisco, California
 1. Contractantul este obligat la efectuarea plății Prețului.
 2. La prima plată pentru Aplicația selectată, dacă aceasta este respinsă de operatorul de plăți sau este întreruptă, după 30 de minute comanda este anulată și trebuie plasată din nou.
 3. În cazul în care următoarea plată este refuzată, utilizarea Aplicației este suspendată, iar pe lista aplicațiilor Comandate este afișat statutul ”Neplătit”, cu opțiunea de a relua plată.
9. Facturi fiscale

1. Tranzacțiile efectuate prin intermediul Serviciului vor fi documentate prin facturi.
2. Factura va fi emisă în conformitate cu informațiile furnizate în momentul înregistrării unui cont în Magazinul Infinite eInvoicing Lite, nu mai târziu de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a fost efectuată plata.
3. Contractantul acceptă emiterea și trimiterea facturilor în forma electronică la adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării și vizibilă în Profilul de Client.

10. Prima Utilizare a Aplicației
 1. Contractantul va obține acces la Aplicația care face obiectul Comenzii după ce acceptă regulamentul referitor la Aplicația respectivă și după ce înregistrează cardul de plată pe care sunt asigurate fonduri pentru plata Prețului.
 2. Ca o confirmare a înregistrării și activării Aplicației, pe lista Aplicațiilor selectate de către Contractant este afișat statutul ”Activ”.
 3. Puteți începe să utilizați Aplicația achiziționată.
11. Procedură de reclamație
 1. Utilizatorul are dreptul de a face reclamații cu privire la Magazin sau la Aplicație.
 2. Reclamațiile trebuie depuse în scris la adresa Vânzătorului sau prin e-mail la următoarea adresă de informare: info@paperlesslite.pl
 3. Reclamația trebuie să conțină o descriere detaliată a evenimentului care justifică plângerea, denumirea și NIP [CIF] al companiei Contractantului / numele și adresa de e-mail ale Contractantului.
 4. Reclamațiile care nu conțin datele de mai sus nu vor fi luate în considerare de către Vânzător.
 5. Vânzătorul va examina reclamația în termen de 14 zile de la data primirii acesteia, cu excepția cazului în care Vânzătorul va cere informații suplimentare pentru a analiza reclamația. În acest caz, termenul de 14 zile se consideră de la data furnizării acestor informații.
 6. Vânzătorul va notifica Utilizatorul prin e-mail cu privire la rezultatul reclamației.
 7. Pentru a examina în mod eficient reclamația depusă sau pentru a diagnostica o potențială problemă în funcționarea Magazinului sau a Aplicației, Utilizatorul acordă Vânzătorului, fără explicații suplimentare, dreptul de a accesa datele prelucrate de Vânzător în Aplicație (acces la Aplicație).
 8. Reclamația examinată în conformitate cu prevederile Regulamentului nu face obiectul unei examinări ulterioare sau reexaminării.
12. Date personale
 1. Operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu activitatea Magazinului este: Infinite Sp. z o.o., cu sediul în Lublin, str. Projektowa 1, Lublin 20-209, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Național Judiciar ținut de Judecătoria Raională Lublin – Est din Lublin cu sediul în Świdnik, Secția a VI-a Economică a Registrului Național Judiciar sub numărul KRS 0000016222, cu NIP [CIF] 9461894773, REGON: 430801543, denumită în continuare „Operator”.
 2. Pentru probleme privind modul și domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul activității Operatorului, Inspectorul cu Protecția Datelor Personale poate fi contactat la următoarea adresă: daneosobowe@infinite.pl sau în scris la adresa Operatorului.
 3. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe baza legilor aplicabile, a contractelor încheiate, pentru a urmări interesele legitime ale Operatorului și pe baza consimțământului acordat.
 4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul (scopurile):
  1. înregistrarea și administrarea Contului în Magazinul paperlesslite.pl (temei juridic: art. 6 alin. (1b) GDPR) – pe durata contractului și a decontărilor post-contractuale;
  2. pentru a furniza serviciile comandate prin intermediul Magazinului paperlesslite.pl, ceea ce implică necesitatea de a îndeplini obligațiile legale alepOperatorului privind, de exemplu, emiterea sau stocarea facturilor și a altor documente contabile, răspunsul la reclamații [temei juridic: art. 6 alin. (1c) GDPR] – pentru perioada impusă de lege pentru stocarea datelor,
  3. verificarea identității la deschiderea unui cont în Magazinul paperlesslite.pl – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este realizarea interesului legitim al Operatorului, care constă în asigurarea utilizatorilor Magazinului paperlesslite.pl unei folosiri eficiente a serviciului [temei juridic: art. 6 alin. (1f) GDPR] – pentru perioada de activitate a contului în Magazinul paperlesslite.pl
  4. asigurarea funcționării corecte a Magazinului paperlesslite.pl și dezvoltarea funcționalităților acestuia – temeiul juridic pentru datele prelucrate este realizarea interesului legitim al Operatorului [art. 6 alin. (1f) GDPR], care constă în a permite Operatorului să asigure funcționarea corectă a magazinului paperlesslite.pl și posibilitatea Operatorului de a dezvolta funcționalitățile acestuia
  5. marketingul direct [temei juridic: art. 6 alin. (1f) GDPR] – pe durata contractului sau până la ridicarea obiecției,
 5. În ceea ce privește prelucrarea datelor în scopurile menționate la pct. 4, destinatarii datelor cu caracter personal pot fi entitățile din următoarele categorii:
  1. cele care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal în numele Operatorului pe baza unor contracte relevante, de exemplu, în privința operării sistemelor informatice ale Operatorului, a operării sistemelor de plată online.
  2. cele autorizate să primească date în conformitate cu legislația aplicabilă, de exemplu, instanțele și autoritățile statului.
 6. În prezent, nu transferăm datele dumneavoastră către destinatari din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. Datele colectate prin intermediul site-ului web sunt transferate pe serverele furnizorilor de tehnologie de monitorizare sau de direcționare care lucrează la comanda noastră (de exemplu, Google Analytics). Pentru a preveni analiza obiceiurilor și preferințelor dumneavoastră, vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră, urmând instrucțiunile indicate în informațiile privind cookie-urile.
 7. Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
  1. dreptul de acces la datele cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obține o copie a acestor date;
  2. dreptul de a solicita rectificarea (modificarea) datelor cu caracter personal – în cazul în care datele sunt incorecte sau incomplete, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (așa-numitul drept de a fi uitat), în cazul în care:
   1. datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod,
   2. persoana vizată s-a opus prelucrării datelor cu caracter personal,
   3. persoana vizată și-a retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care constituie temeiul prelucrării, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare,
   4. datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal,
   5. datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta legea;
   6. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care:
    • persoana vizată pune la îndoială exactitatea datelor cu caracter personal,
    • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea acestora,
    • Operatorul nu mai are nevoie de date în scopurile sale, dar persoana vizată are nevoie de datele respective pentru stabilirea, apărarea sau ridicarea unor pretenții,
    • persoana vizată s-a opus prelucrării, până când se stabilește dacă motivele legitime din partea Operatorului prevalează asupra motivelor de opoziție;
   7. dreptul la portabilitatea datelor în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
    • prelucrarea se bazează pe un contract încheiat cu persoana vizată sau pe consimțământul acordat de aceasta,
    • prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate;
   8. dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. atunci când există motive legate de situația dumneavoastră specifică, iar prelucrarea se bazează pe necesitatea acestora în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terță [art. 6 alin. (1f) GDPR], cu excepția cazurilor în care Operatorul:
    • demonstrează existența unor motive legitime și importante pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate și care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este un copil, sau
    • demonstrează că există motive pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea revendicărilor. Însă, în cazul în care datele dvs. sunt prelucrate în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), aveți dreptul de a vă opune în orice moment, iar Operatorul nu va mai fi autorizat să vă prelucreze datele în aceste scopuri.
 8. În cazul în care luați cunoștință de o prelucrare ilegală de către Operator, aveți dreptul de a depune o plângere la președintele Autorității pentru Protecția Datelor Personale.
 9. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru realizarea scopurilor menționate mai sus.
13. Responsabilitatea Vânzătorului
 1. În special, Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele care rezultă din:
  1. nerespectarea de către Contractant a cerințelor tehnice necesare pentru cooperarea cu sistemul informatic utilizat de Vânzător,
  2. imposibilitatea de a accesa Magazinul sau Aplicații din motive independente de voința Vânzătorului,
  3. forța majoră,
  4. disfuncționalități, cauze imputabile Furnizorilor de acces, furnizorilor de internet, defecțiuni hardware sau software ale Contractantului,
  5. utilizarea necorespunzătoare a Magazinului de către Contractant,
  6. o scurtă întrerupere tehnică a funcționării Magazinului în cazul unei întrețineri planificate și curente a serverului și a software-ului Magazinului.
 2. Contractantul este în întregime responsabil pentru toate consecințele care rezultă din plasarea unei Comenzi incorecte sau neconforme cu Regulament de către Contractant, din datele incorecte indicate în formularul de înregistrare.
 3. Orice modificare a adresei de e-mail, utilizate de Contractantul în comunicarea cu Vânzătorul, trebuie să fie notificată imediat Vânzătorului. În caz de lichidare sau de schimbare a adresei de e-mail, Contractantul este obligat se asigure redicționarea e-mailurilor primite la vechea adresă către noua adresă, astfel încât să primească corespondența trimisă și la vechea adresă. În cazul în care aceste obligații nu sunt respectate, Vânzătorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu care rezultă din faptul că Contractantul nu s-a familiarizat cu conținutul mesajului.
 4. Răspunderea Vânzătorului în virtutea garanției legale este exclusă.
 5. Vânzătorul nu este răspunzător pentru beneficiile pierdute.
 6. Răspunderea totală a Vânzătorului, indiferent de motiv, este limitată la valoarea Comenzii în legătură cu realizarea căreia s-a produs prejudiciul.
14. Accesibilitate și modificări ale Regulamentului
 1. Regulamentul este disponibil în permanență pe site-ul web al Magazinului.
 2. Prin plasarea Comenzii, acceptați conținutul Regulamentului în vigoare la data plasării Comenzii.
 3. Vânzătorul are dreptul de a modifica Regulamentul în orice moment, modificarea Regulamentului intrând în vigoare pentru Comenzile plasate după ce noua formulare a Regulamentului este afișată pe site-ul web al Magazinului.
15. Dispoziții cu privire la Contractanții cu drepturi de consumator
 1. În cazul contractelor încheiate prin intermediul Magazinului de către Vânzător cu un Contractant cu drepturi de consumator, se aplică în plus dispozițiile prezentului paragraf.
 2. În cazul în care Contractantul menționat la alin. (1) depune o declarație, în orice formă permisă din punct de vedere juridic, potrivit căreia contractul în cauză este direct legat de activitatea sa comercială, dar nu are un caracter profesional pentru el, atunci:
  1. în ceea ce privește Contractantul menționat la alin. (1), nu se aplică acele dispoziții din Contract sau din Regulament care, în conformitate cu art. 3851-3853 din Codul civil, constituie dispoziții contractuale interzise;
  2. în cazul în care contractul este atât un contract încheiat la distanță, cât și un contract încheiat în afara localului companiei în sensul dispozițiilor din Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor, Contractantul menționat la alin. (1) are dreptul de a se retrage din contract în condițiile prevăzute la alin. (5). Dreptul de retragere nu se aplică în cazul contractelor menționate la art. 38 din Legea privind drepturile consumatorilor.
 3. Vânzătorul este răspunzător pentru neconformitatea cu contractul a Aplicațiilor furnizate în cadrul Contractului, în condițiile prevederilor Legii privind drepturile consumatorilor. Orice neconformitate cu Contractul care devine evidentă înainte de expirarea unui an de la data livrării Aplicațiilor, se presupune că a existat la momentul livrării.
 4. Vânzătorul îl va informa pe Contractantul menționat la alin. (1), despre actualizările, inclusiv cele referitoare la protecțiile, necesare pentru ca Aplicația să respecte Contractul, și le va furniza pe perioada:
  1. furnizării Aplicațiilor, specificată în Contractul în temeiul căruia furnizarea are loc în mod continu, sau
  2. așteptată în mod rezonabil de către Contractant, ținând seama de tipul Aplicațiilor și de scopul în care sunt utilizate, precum și de circumstanțele și natura Contractului, în cazul în care Contractul prevede furnizarea de conținut digital sau de un serviciu digital o singură dată sau în etape.
 5. Modelul declarației de retragere menționate la alin. (2), a fost prevăzut în anexa 1 la prezentul Regulament. Utilizarea acestui model nu este obligatorie.
 6. Contractantul menționat la alin. (1) are dreptul de a se retrage din Contract, fără a da niciun motiv, în termen de 14 zile de la data de încheiere a Contractului. Consumatorul poate face o declarație de retragere din Contract sub orice formă, de exemplu, în scris, prin poștă, la următoarea adresă: Projektowa 1, 20-209 Lublin sau prin e-mail la adresa: info@paperlesslite.pl.
 7. Pentru respectarea termenului de retragere din Contract, este suficient ca declarația să fie trimisă înainte de termenul prevăzut pentru retragere.
 8. În caz de retragere din contractul de furnizare de conținut digital sau de servicii digitale, Contractantul menționat la alin. (1) este obligat să înceteze să mai utilizeze respectivul conținut digital sau serviciu digital și să îl pună la dispoziția terților.
 9. Vânzătorul informează că există posibilitatea ca Contractantul menționat la alin.(1) să utilizeze modalități extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor și de urmărire a pretențiilor, dintre care, în special:
  1. prin mediere voluntară realizată de inspectoratele voievodale ale Inspecției Comerțului și de filialele locale ale acestora, în care rolul de mediator în litigiu este îndeplinit de un angajat al inspectoratului susmenționat, cu respectarea principiilor de imparțialitate și echitate, a cărui sarcină este, printre altele, de a propune modalitățile disponibile de soluționare a litigiului; medierea are loc cu participarea ambelor părți, direct la sediul inspectoratului susmenționat sau la sediul Vânzătorului. Informații privind modul de acces la procedura menționată mai sus și modalitățile de soluționare a litigiilor în acest regim pot fi găsite la adresa www.uokik.gov.pl, la fila „Soluționarea amiabilă a litigiilor în materie de consum” sau pe site-ulprawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  2. în fața instanțelor amiabile permanente de protecție a consumatorilor, care funcționează în cadrul inspectoratelor voievodale ale Inspecției Comerțului, dintre care, de exemplu, Tribunalul Amiabil Permanent de Protecție a Consumatorilor pe lângă Inspectorul Voievodal al Inspecției Comerțului din Varșovia. Informații privind modul de acces la procedura menționată mai sus și modalitățile de soluționare a litigiilor în acest regim pot fi găsite la adresa www.uokik.gov.pl, la fila „Soluționarea amiabilă a litigiilor în materie de consum” sau pe site-ulprawakonsumenta.uokik.gov.pl; În plus, Contractantul menționat la alin. (1) poate solicita asistența unui ombudsman districtual al consumatorilor; ombudsmanii districtuali ai consumatorilor se află la organele districtuale sau la primării (în cazul orașelor cu drepturi de district), și au sarcina de a oferi consumatorilor sprijinul de fond, inclusiv asistență juridică gratuită; mai multe informații sunt disponibile la adresa: www.uokik.gov.pl, la fila „Soluționarea amiabilă a litigiilor în materie de consum” sau pe site-ul www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 10. Contractantul menționat la alin.(1) poate înainta un litigiu spre soluționare prin intermediul platformei UE online ODR (Online Dispute Resolution), disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. În același timp, în conformitate cu articolul 3 alin. (1) pct. 10 din Legea privind drepturile consumatorilor, dispozițiile acestei legi și, în consecință, dispozițiile introduse în Regulament pe baza acesteia în ceea ce privește contractele, în temeiul cărora Contractantul menționat la alin. (1) este obligat să plătească un preț care nu depășește cincizeci de zloți.
16. Dispoziții finale
 1. Contractul se încheie în limba polonă.
 2. Prezentul Regulament este disponibil în Serviciul. Oricine are posibilitatea de a accesa individual și de a citi conținutul Regulamentului.
 3. Furnizarea de către Contractant a oricărui conținut ilegal este interzisă.
 4. Regulamentul intră în vigoare la data de…………
 5. În cazul pierderii statutului de întreprinzător și în perioada de suspendare a activității comerciale, Contractantul nu are dreptul de a utiliza Magazinul și, prin urmare, este obligat să nu plaseze Comenzi în această perioadă și să-l informeze pe Vânzătorul cu privire la apariția circumstanței indicate. În cazul pierderii statutului de întreprinzător, Contractantul trebuie să se retragă neîntârziat din Magazin.
 6. Magazinul își rezervă dreptul de a:
  1. retrage Aplicațiile individuale din Magazin,
  2. modifica Prețurile Aplicațiilor,
  3. introduce noi Aplicații și Servicii în Magazin,
  4. modifica și anula campaniile promoționale desfășurate pe paginile Magazinului.
Anexa: